Bất động sản thuê

Tài chính pháp lý

Tỷ giá: 1USD = 0 VND; 1SJC = 0 VND (Theo: SJC Hà Nội)
Hình ảnh Thông tin
Giá
Địa điểm
Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn
Giới thiệu

Thương lượng
DTKV: 100 m2
Số lầu: -
Số phòng: -
Cập nhật: 27-12-2012
Hà Nội , Từ Liêm

Lưu Miễn trung gian
mod_pl_banner_bottom